Portfolio Items

کیف امداد و نجات

کیف آلومینیومی امداد ونجات

کیف آلومینیومی امداد و نجات یکی از پرکاربردترین وسایل مورد نیاز در تیم‌های پزشکی و امداد ونجات است. در واقع این وسیله بهترین انتخاب برای جابجایی تجهیزات امداد و نجات است.