شعبه۱ بازارچه عودلاجان در بازاربزرگ تهران

نشانی:  ایران، تهران، بازار تهران، خیابان ۱۵ خرداد، بازارچه عودلاجان، پلاک ۷۱

تلفن‌های تماس:  ۰۹۳۷۱۱۳۹۵۹۵ و ۰۲۱۳۳۹۱۳۵۶۱

شعبه۲ خیابان منوچهری تهران

نشانی: ایران، تهران، خیابان سعدی شمالی، خیابان منوچهری، پاساژ ۱۱۸، طبقه اول، پلاک ۸/۱

تلفن‌های تماس: ۰۹۳۷۱۱۳۹۵۹۵ و ۰۲۱۳۳۹۱۳۵۶۱