نگهداری از لپ تاپ
هاردکیس آلومینیومی گیتار
جعبه های صنعتی آلومینیومی و کیف های صنعتی در محیط های صنعتی
جعبه آلومینیومی و کیف آلومینیومی برای هواپیمایی ایران ایر
سفارش سامسونگ به گروه تولیدی اطلس برای تولید کیف آلومینیومی بخش مشتریان