جعبه ابزار آلومینیومی

Portfolio Items

کیف آلومینیومی دستگاه لیزرhttps://www.atlasalubox.com/
کیف آلومینیومی ابزارhttps://www.atlasalubox.com/

کیف آلومینیومی ابزار

کیف آلومینیومی ابزار وسیله ای برای جابه جا کردن ابزار آلات است. این کیف درواقع ابزار کار مهندسین و تکنسین های فنی است که وسایل خود را در آن نگهداری کنند.